Curriculum Vitae

13301474_1029483777145394_169171476739501816_o
Jet Manrho (1959)

Mijlpalen
2016 BoekieBoekie 25 jaar & het 100e nummer van het BoekieBoekie-tijdschrift
2012 Overdracht internationale collectie gedichtenposters van de Poem Express aan Stedelijk Museum Breda (voorheen MOTI)
2001 Realisatie kinderkunsthal Villa Zebra in Museumpark Rotterdam

Onderscheidingen
2016 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
2002 Job Dura Prijs
1997 Laurenspenning

Culturele projectontwikkelaar
Onder de naam stichting Autoped heb ik verschillende projecten op het gebied van kunst en literatuur geïnitieerd, waaronder onder BoekieBoekie, de Poem Express en Kinderkunsthal Villa Zebra.
Sinds 2018 werk ik als senior communicatieadviseur, ontwikkel ik communicatieplannen en strategieën en ligt het accent op het schrijven van columns, interviews en teksten voor volwassenen.

Nevenfuncties
2019-2021  
Lid Regionale Mediaraad Omroep Zeeland
2015-heden  
Column programma Chris Natuurlijk RTV
1990-heden  
Geven van (inter)nationale lezingen, masterclasses en workshops aan een breed publiek: van directeuren van culturele instellingen tot en met kinderen in een AZC.
1988-heden  
Ontwikkelen en realiseren van kunstprojecten, o.a. voor ZB Planbureau Zeeland, Collage Almere, Nederlands Fotomuseum, SKVR
1988-heden  
Zakelijk en creatief begeleiden van illustratoren en schrijvers
1988-heden  
Tekstschrijver o.a. voor Driestar B.V., Rotterdam Festivals, Stadsarchief Rotterdam
1988-heden  
Commissielid van o.a. Mondriaan Stichting, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

BoekieBoekie
In 1991 verschijnt op mijn initiatief het nul-nummer van BoekieBoekie en in 2016 verscheen de 100ste editie. De uitgave is uitgegroeid tot het langst bestaande literaire tijdschrift voor kinderen in het Nederlandse taalgebied. Aan elke editie werkte bekend en nog niet bekend talent mee; schrijvers, dichters, illustratoren, fotografen en beeldende kunstenaars. Door de inhoud en vormgeving is BoekieBoekie niet alleen voor kinderen interessant, maar ook voor volwassenen.
Elke uitgave is vanuit een thema opgezet en wordt ondersteund door verschillende activiteiten, zoals tentoonstellingen, gastcolleges, workshops en wedstrijden.

Samenwerking
Een groot aantal uitgaven met randprogrammering is ontwikkeld in opdracht van, of in samenwerking met, musea en andere culture instellingen, zoals Kasteel Groeneveld, Kröller-Müller Museum, Kunstbalie, MAAS theater en dans,  Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, RO Theater, Rijksmuseum van Oudheden Leiden, Singer Laren, Yarden Uitvaartorganisatie.

Jubileum
Het 25-jarig jubileum – dat in 2016 gevierd is in de Kunsthal Rotterdam met een expositie en randprogrammering – is voor de redactie de aanleiding een nieuw concept voor BoekieBoekie te ontwikkelen. Door de veranderingen in het culturele klimaat en de corona-crisis liggen de plannen stil en is besloten het archief van BoekieBoekie over te dragen aan het Stadsarchief van Rotterdam.

1988- heden Boekproducties
Realisatie meer dan 100 edities van het BoekieBoekie-tijdschrift, een serie van 8 meertalige dichtbundels (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools en Zweeds) met werk van dichters en kinderen i.s.m. buitenlandse partners als onderdeel van de Poem Express, en circa 60 boek- en tijdschriftproducties en andere uitgaven in opdracht van o.a. Intres B.V. (Libris), Rotterdam Festivals, Stadsarchief Rotterdam, Stichting Lurv, Stichting Doos, uitgeverij Unieboek.

1992-2018 Tentoonstellingen
Organisatie van circa 50 kunst- en literatuurtentoonstellingen in binnen- en buitenland, zoals Catharina Gasthuis Gouda, CBK Rotterdam, Coda Museum Apeldoorn, Comenius Museum, DOK Delft, Ghulden Roos Roosendaal, Kinderkunsthal Rotterdam, Museum voor Communicatie Den Haag, Nederlands Onderwijs Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Alkmaar, Stedelijk Museum
Deze laatste drie tentoonstellingen waren te zien in o.a. Bologna, Beijing, Moscow, Rotterdam, st. Petersburg, Warschau.

2001-2018 Podium
Organisatie verschillende schrijf- en tekenwedstrijden. De bekendste zijn de Poem Express, een internationale gedichtenposter wedstrijd voor kinderen en de de stArt Award, een internationale illustratiewedstrijd voor debutanten.

2006-2018 stArt Award
Door de stArt Award hebben circa 190 debutanten – winnaars en genomineerden – de kans gekregen mee te werken aan een of meerdere edities van BoekieBoekie. De stArt Award gaf de carrière van menig illustrator een vliegende start.
In het kader van de stArt Award heb ik lezingen en masterclasses gegeven in o.a. Warschau, Riga, Moskou,  St. Petersburg en Boedapest.

1992-heden Programmering
Organisatie meer dan 100 interdisciplinaire programma’s in binnen- en buitenland met optredens van o.a. (inter)nationale schrijvers, dichters, kunstenaars, performers, musici.
Enkele partners: Dom Kultury (Polen), Internationaal Filmfestival Rotterdam, Le Champ de Lire (Frankrijk), Poetry International Rotterdam, Region Skåne Kulturförvaltning Malmö (Zweden), ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Opleiding
1981-1988    Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam: afgestudeerd  (master), specialisatie nieuwe media, Rijks Universiteit Groningen: kandidaats (bachelor), specialisatie: kunst & kunstbeleid
1978-1981    Pedagogische Academie Meppel
1971-1978    Mavo, High school, Kalamazoo (USA), Havo