Curriculum Vitae

13301474_1029483777145394_169171476739501816_o
Jet Manrho (1959)

Mijlpalen
2016 BoekieBoekie 25 jaar & presentatie 100e nummer van het tijdschrift BoekieBoekie in Kunsthal Rotterdam
2012 Overdracht internationale collectie gedichtenposters van de Poem Express aan Stedelijk Museum Breda (voorheen MOTI)
2001 Realisatie kinderkunsthal Villa Zebra in Museumpark Rotterdam

Onderscheidingen
2016 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
2002 Job Dura Prijs voor Kinderkunsthal Villa Zebra
1997 Laurenspenning

Culturele projectontwikkelaar
Onder de naam stichting Autoped heb ik sinds 1988 verschillende projecten op het gebied van kunst en literatuur voor kinderen geïnitieerd, waaronder BoekieBoekie, de Poem Express en Kinderkunsthal Villa Zebra. Rond 2019 is het zwaartepunt verschoven naar journalistiek onderzoek, verslaggeving en maken van culturele (radio)programma’s – niet meer specifiek voor kinderen.

Werkveld
1987-heden   Interviews, journalistiek onderzoek, columns en andere teksten voor o.a. Driestar B.V. Flow (tijdschrift), Rotterdam Festivals, Radio Rijnmond, Stadsarchief Rotterdam, VARA
1992-heden   Geven van (inter)nationale lezingen, masterclasses en workshops aan een breed publiek: van museumdirecteuren tot en met kinderen in AZC’s
1992-heden   Zakelijk en creatief begeleiden van illustratoren en schrijvers
1997-2003     Oprichter en directeur Kindermuseum Villa Zebra, Rotterdam
1992-2018     Oprichter, hoofdredacteur en uitgever BoekieBoekie-tijdschrift
1988-heden   Ontwikkeling kunstprojecten en programma’s voor o.a. ZB Planbureau Zeeland, Collage Almere, Nederlands Fotomuseum, SKVR, Poetry International, International Film Festival Rotterdam

Nevenfuncties
2019-2021   Lid Regionale Mediaraad Omroep Zeeland
1988-2018   Commissielid van o.a. Actieplan Cultuurbereik, Fonds Beeldende Kunst en Vormgeving,  Mondriaan Stichting, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Opleiding
1988-heden Diverse cursussen en kort opleidingen: van Podcast (NVJ Academy) tot Cultureel management (British Council London).
1981-1988   Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam: afgestudeerd (master), specialisatie nieuwe media, Rijks Universiteit Groningen: kandidaats (bachelor), specialisatie: kunst & kunstbeleid
1978-1981  Pedagogische Academie Meppel
1971-1978  Mavo, High school in de USA (via uitwisselingsprogramma Youth For Understanding), Havo

Activiteiten voor BoekieBoekie, multimediaal platform voor kinder- en jeugdliteratuur
In 1991 verschijnt op mijn initiatief het nulnummer van BoekieBoekie en in 2016 verscheen de 100ste editie. De uitgave is uitgegroeid tot het langst bestaande literaire tijdschrift voor kinderen in het Nederlandse taalgebied. Aan elke editie werkte bekend en nog niet bekend talent mee; schrijvers, dichters, illustratoren, fotografen en beeldende kunstenaars. Door de inhoud en vormgeving is BoekieBoekie niet alleen voor kinderen interessant, maar ook voor volwassenen. Elke uitgave is vanuit een thema opgezet en wordt ondersteund door verschillende activiteiten, zoals tentoonstellingen, gastcolleges, workshops en wedstrijden.

Samenwerking
Een groot aantal uitgaven met randprogrammering is ontwikkeld in opdracht van, of in samenwerking met, musea en andere culture instellingen, zoals Kasteel Groeneveld, Kröller-Müller Museum, Kunstbalie, MAAS theater en dans, Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, RO Theater, Rijksmuseum van Oudheden Leiden, Singer Laren, Yarden Uitvaartorganisatie.

1988-2018: boekproducties
Realisatie 102 edities van het tijdschrift BoekieBoekie, een serie van 8 meertalige dichtbundels (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools en Zweeds) met werk van dichters en kinderen i.s.m. buitenlandse partners als onderdeel van de Poem Express, circa 60 boek- en tijdschriftproducties en andere uitgaven in opdracht van o.a. Intres B.V. (Libris), Rotterdam Festivals, Stadsarchief Rotterdam, Stichting Lurv, Stichting Doos, uitgeverij Unieboek.

1992-heden: programmering
Organisatie van meer dan 100 interdisciplinaire programma’s in binnen- en buitenland met optredens van o.a. (inter)nationale schrijvers, dichters, kunstenaars, performers, musici. Enkele partners: Dom Kultury (Polen), Internationaal Filmfestival Rotterdam, Le Champ de Lire (Frankrijk), Poetry International Rotterdam, Region Skåne Kulturförvaltning Malmö (Zweden), ZB| Planbureau Bibliotheek Zeeland.

1999-heden: Lezingen, masterclasses, workshops
In de periode 2006-2018 heb ik vooral masterclasses en lezingen gegeven op kunstacademies als onderdeel van de stArt Award, internationale illustratiewedstrijd voor debutanten, in o.a. Boedapest, Bologna, Kielce, Moskou, Riga, Rotterdam, St. Petersburg en Warschau. Het werk van de winnaars en genomineerden zijn gepubliceerd in BoekieBoekie.

1992-2018: tentoonstellingen
Organisatie van ruim 50 kunst- en literatuurtentoonstellingen in binnen- en buitenland, zoals Catharina Gasthuis Gouda, CBK Rotterdam, Coda Museum Apeldoorn, Comenius Museum, DOK Delft, Ghulden Roos Roosendaal, Kinderkunsthal Villa Zebra Rotterdam, Museum voor Communicatie Den Haag, Nederlands Onderwijs Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Alkmaar, Stedelijk Museum.
De laatste drie tentoonstellingen van BoekieBoekie met inzendingen van de StArt Award waren te zien in o.a. Bologna, Beijing, Moskou, Rotterdam,  St. Petersburg, Warschau.

2001-2018: podium
Organisatie verschillende schrijf- en tekenwedstrijden. De bekendste zijn de Poem Express, een internationale gedichtenposter wedstrijd voor kinderen en de stArt Award, een internationale illustratiewedstrijd voor debutanten.